Verdensarv

Vegaøyene består av flere 1000 øyer, og på mange av dem hekker det ærfugl. Lånan er det største egg- og dunværet i Vega-øyene. Hos oss blir den gamle tradisjonen med ærfugldrift holdt i hevd, den dag i dag, og det er vi stolte over.

I 2004 ble Lånan, som en del av Vega-øyene, innskrevet på UNESCO’s prestisjefulle verdensarvliste. I komiteens begrunnelse heter det:

Vega-øyene viser hvordan generasjoner av fiskebønder gjennom de siste 1500 år har opprettholdt en bærekraftig levemåte i et ugjestmildt øyrike nær polarsirkelen. Den nå unike ærfugldriften har vært en sentral næringsvei drevet av kvinner. Derfor er innskrivingen på verdensarvlisten også å regne som en hyllest til deres innsats.

Her kan du lese mer om Vega Verdensarv