Møt fuglevokterne

Hildegunn Nordum

Hildegunn Nordum, fuglevokter og daglig leder for Utværet Lånan

Hildegunn er født og oppvokst på Lånan og bodde her på øya til hun var 16 år. Når hun ikke jobber som fuglevokter er hun daglig leder for Utværet Lånan, og jobber med salg og markedsføring av edderdunsproduktene og reiselivsopplevelsene de kan tilby. Hildegunn er søstra til Mattis, og de deler på ansvaret for ærfuglene «sine». Hildegunn bor ellers i året på Skjærhallen, men hver vår når påsken er over kjenner hun dragningen mot Lånan. Bilen pakkes og hun og Erik (ektemannen) kjører nordover. Til Lånan, til ærfuglene.


Erna Øvergård, fuglevokter

Erna vokste opp i Gammelstua på Lånan, og eier nå dette huset. Det er det eldste huset på øya, og omtales som ”huset med det store hjertet” Mor Kristine (som det er skrevet en egen bok om) bodde her, og hun var Ernas farmor. Når Erna ikke er på Lånan bor hun i Oslo. Under Ernas veranda i Gammelstua bor det noen flotte ærfugler som bare omtales som ”verandadamene”, man kan trygt si at de ikke er beskjedne.

Erna Øvergård

Torbjørn Johansen

Torbjørn Johansen, fuglevokter

Torbjørn bor i dag på Tjøtta, og er gift med Evelyn som også er fuglevokter. Under krigen ble Lånanfolket evakuert til England. Tyskerne hadde fått nyss i at de hjalp de allierte med våpentransport. De eldre ble igjen på Lånan for å passe dyrene. Torbjørn var 7 år og var på besøk hos sin farmor på en annen øy da foreldre og bror ble evakuert fra Lånan sammen med de andre. Han husker godt den dagen tyskerne gikk i land på Lånan.


Mathias Mathisen, fuglevokter

Vi kaller han Mattis, og vi kan trygt si at han kan MYE om ærfugl, og de andre fuglene vi har her på Lånan. Mattis har full kontroll på alle reirene, antall egg, når ea kommer og når hun drar. Hver eneste dag i hekkesesongen går han runden en til to ganger om dagen og ser til fuglene. Mattis har drevet aktivt med fiske. Skal du dra storsei er det bare å dra på havet med Mattis, han vet hvor fisken går. Nå bor Mattis på Vega ellers i året.

Mathias Mathisen

Margit Lande, fuglevokter

Margit bor nå i Brønnøysund, hvor hun i mange år har jobbet i bokhandel. Margit har vært med i flere av naturprogrammene til Arne Nævra. Margit har fullt av ærfugler rundt huset sitt på Lånan, og flere av steinhusene har egne navn. De som bor her er veldig vant til mennesker, og de lar seg ikke forstyrre av at ivrige turister knipser bilder av dem.


Fuglevokterne på Lånan i sine nydelige Nordlandskofter