Historie

Lånan er en øygruppe som tilhører Vega Kommune. Øygruppen ligger tre mil ut i havet nordvest for Vega. Når du kommer dit ut er det storhavet neste. Her har det bodd mennesker i mange hundre år. De første nedtegnelsene som er gjort er fra 1660.

Historien til de som i dag er grunneiere på Lånan går tilbake til midten av 1800-tallet. På det meste bodde det rundt 50 mennesker på denne lille øya. De levde et godt liv, preget av omsorg, nestekjærlighet, en sterk gudstro og takknemlighet for naturens gaver.

Etter 2.verdenskrig forandret samfunnet seg sakte men sikkert. Myndighetene ønsket å redusere bosettingen i distriktene og oppfordret folk til å flytte til byene. Skolesystemet endret seg, og når ungene var konfirmert måtte de flytte for å ta sin utdannelse. De fleste kom aldri tilbake til Lånan igjen, bortsett fra i ferier. Fiskerinæringen ble stadig mer industrialisert, og kravene til komfort i form av materielle goder økte.

Nå er det ingen som bor hele året på Lånan, men aktiviteten og engasjementet for historien og ærfulgdriften er større en noensinne.