Ærfugl

Øygruppen Lånan er ærfuglens rike. Øyfolket har tatt vare på fuglen, gjort opp reir og vernet den i hekketida. Til gjengjeld har fuglen kommet tilbake hver vår og gitt dem dun og egg. En spennende – og lite kjent – kultur har utviklet seg rundt arbeidet med reir og dun. En historie som handler om øyfolkets viten om at når du gir noe, får du noe tilbake.

Her kan du lese om fuglevoktersesongen på Lånan.

Ærfuglen har vært holdt som husdyr langs hele Helgelandskysten. Den er en ”hellig fugl” som folk har vernet om. Arbeidet med å gjøre opp til ea og verne den i hekketiden, har ført til et spesielt forhold mellom dyr og menneske. Ea kommer tilbake til samme reir år etter år, og blir en gammel ”kjenning”.

I februar–mars begynner ærfuglen å trekke innover fra havet, og i april flokker den seg rundt øyene for å hekke. Hunnen er stedbundet og vender tilbake til tidligere hekkeplasser. Fra mai til juni legges eggene, og i flere netter går ea (hun) og ekallen (han) i land for å lete etter passende reir. Dette er en avgjørende periode, for nå er fuglen ekstremt sky. Når ea har funnet et passende reir, gjør hun det klart, mens maken holder henne med selskap. Så forlater hannene hekkeplassen, samler seg i flokker og drar ut i havet for å myte (skifte fjærdrakt). I september er de tilbake igjen.

Ærfugl som går inn for landing på Lånan. Foto: Cyril Ruoso

Fakta om ærfuglen

Ærfuglen tilhører en gruppe dykkende andefugl som lever av fisk og bunndyr. Den henter normalt næring på 10 meters dyp, men kan dykke helt ned til 40 meter. I mai-juni legger den fire-fem grønne, kamuflasjefargede egg som den ruger på i 25-28 dager.

Ungene forlater reiret kort tid etter at de er klekket, og blir voktet av moren og/eller av andre voksne hunnfugl (såkalt var-e eller tante), mens de finner mat selv. Ærfuglen tar lite mat til seg under rugingen og går sterkt ned i vekt. Etter at eggene er klekket, varmer hunnen ungene i reiret et par dager, før hun tar dem ned til vannet.

En liten e-unge koser seg under morens trygge vinger. Foto: Cyril Ruoso

Ofte kan flere kull av samme alder finnes i samme flokk. Den første tiden oppholder de seg i tangbeltet der de finner næring (blant annet tanglopper) og skjul for predatorer (fiender).

Ærfuglen kan svømme med ungene opptil 20 km for å finne gode næringsområder. Ungene blir flygedyktige etter 65-75 dager og kjønnsmodne når de er 3 år. Ærfuglen kan oppnå en alder på hele 20-25 år, mens 10 til 15 år er vanlig.

Ærfuglen er svært sårbar for byttedyr når den ligger og ruger på eggene, og de små ungene har en farefull tid før de vokser opp. Mink, kråke, ravn, svartbak, gråmåke, oter og havørn er noen av dens naturlige fiender.