Båtskyss

Lånan Jr - skyssbåten

For å besøke Lånan må man ha tilgang på båt. Du kan komme med egen båt, eller du kan bestille båt hos oss.  Lånans egen skyssbåt Lånan JR tar deg raskt og behagelig til Lånan og andre destinasjoner i Verdensarvområdet.

Skyssbåten Lånan JR tar inntil 12 passasjerer.

For nærmere opplysninger og bestilling kontakt:
Erik Nordum, erik@kemato.no, mobil: 990 98 950
Hildegunn Nordum, hildegunn@lanan.no, mobil: 45272654