10 års jubileum for Utværet Lånan

13/02/2017

Erna og Hildegunn satt på Lillestrøm og harpet dun, da ideen om å blåse nytt liv i Lånan dukket opp. Utværet Lånan AS ble stiftet 15. februar 2007, knapt ett år etter at ideen ble født. En tur til Villmarksmessa forandret alt.

 I mars 2006 satt Erna og Hildegunn og harpet dun på Villmarksmessa i Lillestrøm. De hadde blitt invitert til å delta på en stand i regi av Riksantikvaren. Her satt de og jobbet, fortalte publikum om edderdun, om selve prosessen, og om hvordan de tok vare på ea. Interessen viste seg å være stor, og opplevelsen ga Hildegunn et par søvnløse netter denne helga. Hodet ble fylt med tanker og ideer rundt hva de kunne gjøre med interessen publikum på messa viste. Hun diskuterte tankene sine med Erna og Leif, og sammen ble de enige om å ringe de andre fuglevokterne, for å spørre om de kunne tenke seg å åpne for turisme på Lånan. Svaret var et rungende ja, og eventyret var i gang.

Kjøkkenmøte i Gammelstuo

I juni samme år fylte lukta av kaffe og vafler kjøkkenet i Gammelstuo. Anledningen var et møte hvor blant andre Riksantikvaren, Nordland Fylkeskommune, Sør-Helgeland Regionråd og ordføreren i Vega var på Lånanvisitt.

Bakerst: Jostein Løvdal fra Riksantikvaren. Foran: Kai Breivoll fra Nordland Fylkeskommune

Bakerst: Jostein Løvdal fra Riksantivkaren. Foran: Kai Breivoll fra Nordland Fylkeskommune

I sluttrapporten fra ”Den verdifulle kystkulturen i Nordland” står det følgende om dette møtet:

«Styringsgruppen hadde møte på Vega i juni 2006, og besøkte da blant annet Lånan. Dunværet, ytterst i verdensarvområdet, hadde ærfugl på reir, dun var allerede sanket inn og kommet på tørk og fuglevokterne samlet de besøkende til møte på kjøkkenet til Erna for å diskutere mulige prosjekter i dunværet, selvfølgelig traktert med kaffe og vafler. Der var både fylkeskommune, representant fra Riksantikvaren, Vegas ordfører og flere tilstede.

Fuglevokterne stilte det betimelige spørsmålet til øvrigheten: Ke vil dogger me Lånan? Spørsmålet markerer et vendepunkt i utviklingen av Den verdifulle kystkulturen i Nordland. Her måtte man konkret inn å vurdere utviklingspotensial, hvilken kompetanse som trengtes for å sette i gang og hvilke virkemidler som kunne tas i bruk. Engasjement og kunnskap om å forvalte kulturarven hadde vi, i utrolig entusiastiske eiere! Løsningen ble å koble de med Torgar Utviklingsselskap, første møte var i august og noen måneder senere hadde de etablert Lånan AS. I dag produserer de edderdunsdyner med over dobbelt så stor inntjening i forhold til tidligere, de har fått kai og båtrute, og nye produkter utvikles til stadighet. Alle som besøker Lånan blir like bergtatt som styringsgruppen ble.»

Fra høyre: Audhild Bang Rande, Hanne Jakhelln og Hildegunn

Fra høyre: Audhild Bang Rande, Hanne Jakhelln og Hildegunn

Edderdunsdyner til kongen og dronningen

15. februar 2007 ble Utværet Lånan AS stiftet hos Næringshagen Torgar AS, og selskapets aller første ordre var av den ærefulle sorten: To edderdunsdyner til Kongen og Dronningen, i spleisegave fra 18 helgelandskommuner i anledning kongeparets 70-årsfeiring. Det er vi utrolig stolte over, og vi har i ettertid fått bekreftet fra Dronning Sonja at dynene er i bruk.

Hildegunn og Erna med dynene som ble gitt til kongeparet i 70-årsgave.

Hildegunn og Erna med dynene som ble gitt til kongeparet i 70-årsgave.

Mange å takke

Vi er stolte over at vi i år kan feire tiårsjubileum, og vi har mange å takke for det. Rita Johansen som hjalp oss med å komme i kontakt med Audhild Bang Rande, som igjen hjalp oss med søknadene til fylkeskommunen og Innovasjon Norge. Dag Erling Bjørud som var Hildegunns mentor på etableringskurset hos Torgar. Ingvild Bang og Innovasjon Norge skal ha stor takk, og det samme skal Vega kommune ha. Design og kommunikasjonsbyrået Riktig Spor og Jofrid Bergslid har vært med oss siden starten og har hjulpet oss med design og produktutvikling. Sist men ikke minst må vi takke Hanne Jakhelln og programmet «Den verdifulle kystkulturen i Nordland», i regi av Riksantikvaren. Uten dette programmet hadde vi aldri kunnet starte Utværet Lånan AS. I tillegg må vi takke alle andre som har støttet oss gjennom disse årene, journalister som har besøkt oss og laget flotte artikler fra Lånan, og ikke minst alle dere som har besøkt oss, enten på Lånan eller på Lillelånan på Vega. Vi er dere alle evig takknemlig.

Hilsen Hildegunn og resten av fuglevokterne på Lånan

Litt før og nå bilder av det som har skjedd på Lånan de siste 10 årene: 

Alle gangbruene på øya er restaurert slik at turister kan ferdes trygt

Alle gangbruene på øya er restaurert slik at turister kan ferdes trygt

Kaia på Lånan

Vi har fått helt ny flytebrygge som kan ta imot relativt store turistbåter

Vi har en egen flott utstilling på Låven med bilder fra gamle Lånan.